Duchowość

Siostry Świętego Pawła
w misji słowa 

 
 

Jezus jest dla nas DROGĄ, PRAWDĄ, ŻYCIEM

Źródła siły i inspiracji apostolskiej szukamy w spotkaniu z Jezusem. 


Modlitwa paulińska
polega na czerpaniu duchowej siły z żywego źródła, jakim są słowo Boże i Eucharystia, podczas codziennej mszy świętej, godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i rozważania tekstów Biblii. Modlitwą wstawienniczą paulistki obejmują szczególnie pracowników i odbiorców mass mediów, prosząc, by nowoczesne środki komunikowania były zawsze narzędziem dobra. Życiem wspólnotowym i codzienną pracą siostry chcą wynagradzać także krzywdy wyrządzane ludziom drogą środków komunikowania.
Pragnienie miłości i relacji z innymi jest wpisane w naturę człowieka, toteż ludzie wszystkich czasów, choć nie zawsze świadomie, szukają Boga. Dodatkową charakterystyką misji paulistek jest zatem głoszenie Jezusa i Jego nauczania w sposób przemawiający do współczesnego człowieka. Ogromny wpływ na styl życia ludzi i na wybory, jakich dokonują mają dziś media: książki, gazety i czasopisma, programy telewizyjne, wiadomości, audycje, piosenki i muzyka, gry komputerowe i strony internetowe. Siostry w tym wszystkim starają się ukazywać ludziom Boga, który zbawił człowieka, a teraz żyje, kocha, cierpi i cieszy się razem z nim. 

Patronat Świętego Pawła
nad zgromadzeniem wynika z jego specjalnego zaangażowania w naśladowanie Jezusa, aż do utożsamienia się z Nim. Wyraził to w Liście do Galatów: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Proces chrystyfikacji, który doprowadził Apostoła do tego wyznania jest zadaniem każdej paulistki. Poza tym Paweł, który z gorliwości o wiarę w jedynego Boga prześladował początkowo wyznawców nowej drogi, „zdobyty przez Chrystusa”, poświęcił życie zdobywaniu ludzi dla Niego. Przy tym w swojej misji posługiwał się dostępnym wówczas środkiem przekazu – pismem. Pisał listy, które były kopiowane i rozsyłane do kolejnych wspólnot. Ta gorliwość apostolska, angażująca wszystkie siły i dostępne środki oraz wykorzystująca nadarzające się możliwości dla głoszenia Słowa, jest dla sióstr paulistek wzorem do naśladowania.
Głównym celem życia każdej paulistki jest zatem upodobnienie się do Jezusa, swojego Mistrza, które polega na codziennym dostosowywaniu własnej woli, umysłu i serca do wzoru, jakim jest Jezus. On sam powiedział o sobie, że jest Drogą, Prawdą i Życiem człowieka. Siostry dążą nie tylko do tego, by Nim żyć, ich zadaniem jest także dawanie Go światu. Ksiądz Alberione postawił im za wzór Maryję, która jako pierwsza dała światu Jezusa, dlatego powinny naśladować ją w jej wierze, miłości, służbie i zawierzeniu oraz czcić jako Królową Apostołów.
 
 

 

OFERTORIUM PAULIŃSKIE


Panie, w łączności z kapłanami odprawiającymi dziś mszę świętą, ofiaruję Ci Jezusa-Hostię i mnie samego, małą ofiarę:
- na zadośćuczynienie za błędy i zgorszenia szerzone w świecie środkami masowego przekazu
- na uproszenie Twego miłosierdzia dla tych, którzy oszukani i zwiedzeni przez te potężne środki oraz oddalili się od Twojej ojcowskiej miłości
- o nawrócenie tych, którzy posługując się środkami przekazu nie uznają nauczania Chrystusa i Kościoła, sprowadzając w ten sposób na bezdroża umysł, serce i działalność ludzi
- aby wszyscy mogli naśladować jedynie Tego, którego Ty Ojcze, w nadmiarze Twojej miłości posłałeś na świat ogłaszając: „To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”
- abyśmy poznali i innym dali poznać, że tylko Jezus, Słowo wcielone, jest doskonałym Mistrzem, pewną Drogą pro-wadzącą do poznania Ojca i do uczestnictwa w Jego życiu
- aby w Kościele rosły szeregi kapłanów, zakonników, zakonnic i osób świeckich oddających się apostolstwu masowego przekazu, aby dzięki nim orędzie zbawienia rozbrzmiewało w całym świecie
- za pisarzy, techników i kolporterów, aby byli roztropni i ożywieni duchem ewangelicznym oraz dawali świadectwo życia chrześcijańskiego w świecie mediów
- aby inicjatywy katolickie w dziedzinach masowego przekazu, były coraz liczniejsze i aby skutecznie propagowały prawdziwe wartości ludzkie i chrześcijańskie
- abyśmy wszyscy, znając naszą niewiedzę i nędzę, czuli potrzebę pokornego i ufnego zbliżania się do źródła życia i karmienia się Twoim Słowem oraz Ciałem Chrystusa, błagając Cię, Ojcze, o światło, miłość i miłosierdzie dla wszystkich ludzi.
(c) Paulistki 2024
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem